22
Mar 22

VABILO NA OBČNI ZBOR ATLETSKEGA DRUŠTVA PIRAN

v torek, 29.03.2022 ob 17:00

v OŠ Vincenzo e Diego de Castro (Italijanska OŠ) v Sečovljah 79, 6333 Sečovlje.

Občni zbor Atletskega društva Piran se sklicuje na podlagi sklepa upravnega odbora AD Piran, z dne 21.03.2022.

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo o delu AD Piran v letu 2021 – poročajo Ainhoa Lizariturry Apollonio, Andrea Bartole in Rok Kocjančič
  4. Finančno poročilo v letu 2021 in potrditev zaključnega računa – poroča Rok Kocjančič
  5. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2021
  6. Razrešitev dosedanjih članov in izvolitev novih članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
  7. Program dela za leto 2022
  8. Določitev članarine za leto 2022
  9. Razno.

Predsednik UO AD Piran

Rok Kocjančič