21
Mar 23

 

VABILO NA OBČNI ZBOR ATLETSKEGA DRUŠTVA PIRAN

v sredo, 29.03.2023 ob 17:00

v prostorih Krajevne skupnosti Sečovlje, Sečovlje 24, 6333 Sečovlje.

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo o delu AD Piran v letu 2022 – poročajo Ainhoa Lizariturry Apollonio, Andrea Bartole in Rok Kocjančič
  4. Finančno poročilo v letu 2022 in potrditev zaključnega računa – poroča Rok Kocjančič
  5. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2022
  6. Program dela za leto 2023
  7. Določitev članarine za leto 2023
  8. Razno.

 

Predsednik UO AD Piran

Rok Kocjančič